kopacze_diggers@riseup.net
co możesz z nami zrobić?

- pomóc nam znaleźć możliwości finansowania projektu
- przyjechać posiedzieć
- przyjechać pomóc w pracach
- podarować nam rzeczy (narzędzia, opał, materiały)
- zorganizować w naszych przetrzeniach warsztat, wydarzenie czy retrit
- przyjechać na odosobnienie, przyjechać zadbać o siebie
what can you do together with us?

- help us finding funding possibilities
- come over for a visit
- come over to help out
- donate things (tools, firewood, construction materials)
- organize a workshop, event or retreat
home / strona startowa
about the project / o projekcie
news / aktualności
events / wydarzenia
support us / wesprzyj nas
links

Dziękujemy za wsparcie naszego crowdfundingu! To, co z niego powstało można oglądać w zakładce "aktualności".

Thank you for supporting our crowdfunder! Check out "news" to see what did your money become!
brzezina